Contributie

Contributie met begeleiding              €  160,00
Inschrijfgeld:                                   €     5,00 (éénmalig)
Donateurs:                        minimaal €   12,00
Ook bij ons is de Huygenpas geldig.
Indien men in het bezit is van een Huygenpas: altijd contact opnemen met de penningmeester.


Bankrelatie: ABNAMRO rek. nr. NL91ABNA0846137585 
Uw lidmaatschap met begeleiding geeft toegang tot 2 dagdelen per week.
Leden van 16 en 17 jaar genieten een korting van 25%
Een tweede en volgend gezinslid genieten een korting op de contributie van € 20,00